Categorieën
Nieuws

Gecombineerde ledenvergadering huurdersoverleg

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort organiseren wij een Algemene Ledenvergadering voor u. 

Samen kijken we naar de toekomst van het huren in Arnemuiden en naar de nieuwbouwontwikkelingen. 

Wij zien ernaar uit om u te begroeten tijdens deze bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Datum:             Donderdag 14 december 2023 om 20:00 uur

Locatie:            Verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

AGENDA

1.         Opening.

2.         Mededelingen.

3.         Vaststelling notulen vergadering 29 juni 2023.*                                                 

4.         Herstructurering van Vollenhovenstraat/Burg. Langebeekestraat.

5.         Begroting 2024.* 

6.         Rondvraag.

*  Vergaderstukken liggen vanaf 11 december ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek per mail ontvangen en hieronder downloaden.

Namens het bestuur graag tot ziens op donderdag 14 december,

J.E. de Kraker 

secretaris

Categorieën
Nieuws

Informatie over de ALV 2023

Heeft u de algemene ledenvergadering van de Woningbouwvereniging Arnemuiden gemist? Geen probleem. Hieronder kunt u de powerpoint downloaden en toch de informatie inzien die u wilt. Heeft u vragen? Bellen of mailen kan altijd!

Categorieën
Nieuws

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was voor de WBV Arnemuiden (Wbva) best een bijzonder jaar. Na ruim 30 jaar is coördinator Piet de Vos met pensioen gegaan en opgevolgd door Leonard de Rijke. Piet was jarenlang beeldbepalend voor de Wbva. Kende veel huurders van haver tot gort en had veel kennis van de corporatiesector. De belangstelling van huurders en stakeholders op zijn afscheidsreceptie was overweldigd.

Lees verder in het jaarverslag 2022

Categorieën
Nieuws

Brandpreventie: voorkom schade bij u thuis

Zelf bijdragen aan het voorkomen van brand in uw huis. Daarover leest u in de bijlage. U kunt de gevolgen van een brand beperken of zelfs de brand voorkomen. In dit document zetten wij een aantal veel voorkomende schadeoorzaken voor u op een rij met bijbehorende tips. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s en dat u denkt om uw eigen veiligheid.

Categorieën
Nieuws

Uitnodiging ALV 29 juni

Binnenkort organiseren wij een Algemene Ledenvergadering voor u. Omdat u huurder bent van Woningbouwvereniging Arnemuiden leggen wij verantwoording af over het jaar 2022. Ook kijken we samen met u naar de toekomst van het huren in Arnemuiden en naar de nieuwbouwontwikkelingen. 

Als huurder heeft u invloed op de toekomstplannen. Uw mening doet ertoe! Daarom kijken wij ernaar uit om u te begroeten tijdens deze bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Datum: Donderdag 29 juni 2023 om 20:00 uur

Locatie: Verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

AGENDA

 1. Opening. 
 2. Mededelingen.
 3. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2022*.                                                                
 4. Verzoek tot het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
 5. Herstructurering van Vollenhovenstraat en de Burgemeester Langebeekestraat.
 6. Toekomst van het huren in Arnemuiden en samenwerking met de gemeente Middelburg*. Meer informatie over het proces prestatieafspraken kunt u inzien via onze website.  
 7. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 23-03-2023*.
 8. Rondvraag.

      *  Vergaderstukken liggen vanaf 22 juni ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek ontvangen of op onze website inzien.

      Verslag vorige vergadering is hier te downloaden!

      Categorieën
      Nieuws

      WBA maakt prestatieafspraken met Gemeente Middelburg en huurdersbelangenvereniging.

      In deze Prestatieafspraken met de WBA Arnemuiden van 2023 tot en met 2026 zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Middelburg, de woningcorporatie Woningbouwvereniging Arnemuiden en de Huurdersbelangenvereniging de Hoogaars met elkaar hebben gemaakt. Het zijn afspraken voor de periode 2023 tot en met 31 december 2026.

      De gemeente, WBV Arnemuiden en de huurdersbelangenvereniging de Hoogaars (verder HBVH) werken met elkaar samen om de bewoners van Arnemuiden op de beste manier van dienst te kunnen zijn. De samenwerking wordt bevorderd door wederzijdse inspanning, vertrouwen, openheid en aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat partijen zich open durven op te stellen en bepaalde marges van onzekerheid aanvaarden. Iedere partij levert een bijdrage aan deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden, en partijen doen dat vanuit verschillende rollen en expertises.

      Woonvisie Middelburg 2023-2026
      Parallel aan het opstellen van deze prestatieafspraken werkt de gemeente, in afstemming met WBV Arnemuiden en HBVH, aan de woonvisie Middelburg 2023-2026. Deze prestatieafspraken sluiten aan bij de visie die de gemeente heeft ten aanzien van de thema’s van deze prestatieafspraken. De Woonvisie Middelburg past binnen de Woonvisie Walcheren die in overleg met de provincie wordt opgesteld en als kader geldt voor de lokale woonvisies van Middelburg, Veere en Vlissingen. Het ondernemingsplan van WBV Arnemuiden (2023-2026) vormt ook een onderlegger bij deze prestatieafspraken.

      Opzet van deze prestatieafspraken
      Deze Prestatieafspraken Middelburg 2023 tot en met 2026 zijn ingedeeld onder de volgende vijf thema’s:

      1. Beschikbaarheid
      2. Betaalbaarheid
      3. Duurzaamheid
      4. Sociaal-maatschappelijke opgaven en leefbaarheid
      5. Organisatie en samenwerking

      Categorieën
      Nieuws

      Gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg 23-3-2023

      Aan de leden en huurders van WBV Arnemuiden

      Hierbij nodigen wij u uit voor een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg op donderdag 23 maart 2023 om 20.00 uur in de Arne.

      AGENDA

      1. Opening.
      1. Mededelingen.
      1. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2022.
      1. Verantwoording huurverhoging 2023.
      1. Stand van zaken herstructurering van Vollenhovenstraat.
      1. Rondvraag.
      1. Sluiting.

      Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie!

      Graag tot ziens op 23 maart a.s.

      *Klik hier voor het verslag van de vergadering van 14-12-2022

      Categorieën
      Nieuws

      Herstructurering van Vollenhovenstraat

      Met dit bericht, hadden wij u graag meer duidelijkheid willen geven in verband met de voortgang van de herstructureringsplannen. Gezien de vele zaken welke nog volop in behandeling zijn kunnen wij u alleen meedelen dat er voorlopig niet wordt overgegaan tot sloop van het complex. De tijdelijke huurcontracten lopen tot 1 juli 2024.

      Voor vragen kunt u contact opnemen met Leonard de Rijke

      Categorieën
      Nieuws

      Gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg 14-12-2022

      Hierbij nodigden we u uit voor een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg op woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur in verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

      AGENDA

      1. Opening.
      2. Mededelingen.
      3. Vaststelling notulen  vorige vergadering d.d. 30-06-2022.
      4. Herstructurering complex  Te Mortiere.                                                
      5. Begroting 2023*.
      6. Rondvraag.

      *   ter inzage op het kantoor en de stukken zijn in te zien op de website onder “nieuws”.

      Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

      * Klik hier voor de begroting van 2023

      *Klik hier voor het verslag van de vergadering van 30-06-2022

      Categorieën
      Nieuws

      Piet de Vos gaat met pensioen.

      “Een goede buur is nog steeds beter dan een verre vriend”

      Na 30 jaar trouwe dienst bij de Woningbouwvereniging Arnemuiden gaat Piet de Vos in november met vervroegd pensioen. Van contact met de bewoners over de kleur van keukenkastjes tot burenruzies, Piet heeft het allemaal meegemaakt. “Het contact met de bewoners, het bestuur en de collega’s ga ik het meest missen”, aldus Piet.

      Piet de Vos: “Voordat ik bij de WBV Arnemuiden kwam werken heb ik nog acht jaar bij een corporatie in Schouwen-Duiveland gewerkt. In die 30 jaar dat ik bij de WBV heb gewerkt, is er natuurlijk van alles gebeurd. Ook wel minder leuke gebeurtenissen, zoals dat we weleens een woning moesten openbreken omdat de bewoner was overleden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel wat leuke dingen gebeurd. Zoals projecten met keuken-toilet-doucheverbeteringen, waarbij je nauw contact hebt met de bewoners en samen met hen keuzes maakt over bijvoorbeeld keukenkasten en kleuren van tegels. Wanneer dan de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de bewoners zijn content met hun nieuwe keuken of douche geeft dat veel voldoening. Vooral als de bewoners eerst tegen zo’n klus opzagen en naderhand blij waren dat ze hadden meegedaan, dat is dan goed om te horen”, vertelt Piet ons.

      100-jarig bestaan

      Piet: “Een erg leuke gebeurtenis was toen onze organisatie 100 jaar bestond. We hebben dit op het havenplein met z’n allen gevierd en een wijkopruimdag georganiseerd, die nu elk jaar gecontinueerd wordt. Dit was heel leuk. Ik ga het meeste mijn collega’s missen en het contact met de bewoners en het bestuur. Wat ik niet ga missen zijn de niet op te lossen burenruzies. Soms is er minder of weinig begrip voor elkaar en dat is jammer”.

      Huurders bedankt!

      “Ik verwacht niet dat ik nu in een ‘zwart gat’ zal vallen, nu ik met pensioen ga. Ik heb genoeg hobby’s en twee honden, een vrouw en vier kinderen. Dus genoeg klussen om mijn vrije tijd in te vullen. Mijn taken bij de WBV zullen worden overgenomen door Leonard de Rijke. Hij is al een paar maanden in dienst, zodat hij is ingewerkt als ik straks vertrek. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat mijn vertrek geruisloos verloopt. Ik wil natuurlijk via deze weg alle huurders bedanken voor het vertrouwen in mij. Wat ik tegen jullie wil zeggen is: Laat jullie stem horen, word lid van de huurdersbelangenvereniging De Hoogaars en wees behulpzaam voor elkaar. Een goede buur is nog steeds beter dan een verre vriend”, aldus Piet de Vos.

      Op 11 november van 19.30 tot 21.00 uur is er de kans om Piet de hand te drukken in Dorpshuis De Arne. Dan is iedereen welkom om onder het genot van een drankje en een hapje afscheid te nemen van Piet en kennis te maken met zijn opvolger Leonard.