Regelgeving inkomen

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Regelgeving inkomen

Met ingang van 1 januari 2011 zijn de regels voor het verkrijgen van een sociale huurwoning gewijzigd. Een sociale huurwoning is een huurwoning met een kale huurprijs onder € 763,47 (prijspeil 2022) per maand. 

Op dit moment moeten corporaties minimaal 80% van hun DAEB-woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 40.024 (prijspeil 2021). Maximaal 10% mag naar huishoudens met een (laag) middeninkomen tot 44.655 euro (prijspeil 2021) en maximaal 10% mag vrij worden toegewezen. Het is wel de bedoeling dat corporaties daarbij voorrang geven aan mensen met een urgentiestatus.

Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een (laag) middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari 2022 92,5% van de woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.765 euro (prijspeil 2022) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 45.015 euro (prijspeil 2022).

Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage van 7,5% mag echter worden verhoogd naar maximaal 15%. Je moet dan als corporatie hierover afspraken maken met de gemeente en huurdersorganisatie en dit vastleggen in de prestatieafspraken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep. 

Regelgeving-inkomen-Governance-WBV-Arnemuiden
Ondernemingsplan-plan-WBV-Arenmuiden-Woningaanbod-Stichting

Passend toewijzen

Naast de 85-7,5-7,5-regel gelden er ook regels voor passend toewijzen. Bij ten minste 95% van de woningen die de corporatie toewijst aan huishoudens met een inkomensgrens onder de grens voor passend toewijzen (de huurtoeslaggrens) moet de kale huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens liggen. Er is een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Dit verandert niet, maar het wordt mogelijk om deze marge van 5% te compenseren met het volgende jaar.

Wat is het belastbaar jaarinkomen

De nieuwe regels betreffen het huidige belastbare jaarinkomen van uw huishouden (exclusief inwonende kinderen). Het belastbaar jaarinkomen is het inkomen waarover u belasting moet betalen (zonder eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). De richtlijn voor het bepalen van het inkomen, is het inkomen waarover u belasting betaalt, eventueel verhoogd of verlaagd met de meest recente wijzigingen. U vindt dit inkomen op uw aanslag inkomstenbelasting of op de inkomensverklaring ( voorheen IB 60 formulier) van de belastingdienst. Met uw burgerservice nummer kunt u de inkomensverklaring gratis aanvragen bij de belastingdienst. Dit kunt u alleen via de belastingtelefoon (0800-0543) aanvragen. Het aanvraagtermijn is 10 tot 14 dagen.

Huur-opzegging-huren-opzeggen-huurstichting-wbv-Arnemuiden
onderhoud-Governance-WBV-Arnemuiden

Regelgeving inkomen binnen WBV Arnemuiden.

Uiteraard zijn wij verplicht ons aan deze nieuwe regels te houden. Bij inschrijving moet u dan ook uw inkomen opgeven, rekening houdend met bovenstaande regels. Zie hiervoor www.Zuidwestwonen.nl.

Is uw inkomen hoger dan € 39.055,– (prijspeil 2020), dan krijgt u helaas te maken met een kleiner aanbod van huurwoningen. Slechts 10% van de vrijkomende woningen is voor uw doelgroep.