Ondernemingsplan

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Ondernemingsplan

In 2021 is een begin gemaakt met het actualiseren van ons ondernemingsplan. Het conceptplan is vervolgens naar onze belanghouders verzonden, met verzoek om op dit plan te reageren.

23 maart j.l. is er een bijenkomst geweest met de belanghouders. Op deze bijeenkomst is het plan besproken.

Klik hier voor het inzien van het nieuwe ondernemingsplan.

Klik hier voor het verslag van het belanghoudersoverleg.

Ondernemingsplan-plan-WBV-Arenmuiden-Woningaanbod-Stichting