Klachtencommissie

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Klachtencommissie

WBV Arnemuiden streeft naar een zo’n goed mogelijke dienstverlening en naar tevreden huurders. Heeft u toch een klacht, volg dan onderstaande procedure.

In eerste instantie bespreekt u de klacht met de betrokken medewerker.

Komt u er met de betrokken medewerker niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen. Hiervoor gebruikt u het klachtenformulier interne klachtenprocedure WBV Arnemuiden.

WBV Arnemuiden streeft ernaar om deze klacht binnen 3 weken af te handelen.

 Bent u hierna nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Regionale klachtencommissie Zuid West. Gebruik daarvoor het Klachtenformulier Regionale klachtencommissie Zuid West.

Het is belangrijk dat u eerst bovengenoemde stappen hebt ondernomen, anders kan de Regionale klachtencommissie uw zaak niet in behandeling nemen.

Klachtenformulier interne klachtenprocedure WBV Arnemuiden

Folder werkwijze Regionale klachtencommissie Zuid West

Reglement Regionale Klachtencommissie Zuid West.

Klachtenformulier Regionale Klachtencommissie Zuid West

geschillencommissie-WBV-Arnemuiden-woningvoorraad-woningbouw-huren-sociaal