Governance

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Governance

WBV Arnemuiden is aangesloten bij Aedes, brancheorganisatie voor woningcorporaties. Zij onderschrijft daarmee de Aedescode en de governancecode Woningcorporaties. De code bevat normen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij  woningcorporaties.

N.a.v. hiervan zijn diverse regelingen opgesteld. Deze regelingen kunt u inzien.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de laatste jaarverslagen van WBV Arnemuiden:

onderhoud-Governance-WBV-Arnemuiden
Regelgeving-inkomen-Governance-WBV-Arnemuiden