Onderhoud

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Onderhoud

Elke woning heeft onderhoud nodig. Dit geldt voor een eigen koopwoning, maar ook voor een huurwoning. Het voordeel van het wonen in een huurwoning is dat de verhuurder een deel van het onderhoud uitvoert. 

Bij onderhoud van de verhuurder moet u vooral denken aan onderhoud aan de buitenkant van de woning. De verhuurder kan, indien nodig, de binnenkant onderhouden. 

Onderhoud door huurder
De huurder is verplicht kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de rubriek Bewonersgids staat vermeld welke werkzaamheden u als huurder moet uitvoeren. U kunt voor deze werkzaamheden ook lid worden van het Onderhoudsfonds. Wanneer u lid wordt van dit fonds voeren wij deze werkzaamheden uit. Zie voor informatie de rubriek Onderhoudsfonds.

contact-onderhoud-statuten-WBV-Arnemuiden-Woningaanbod-Huizen
zelf-klussen-onderhoud-huren-huurwoning-sociale-huur-woningen-WBV-Arnemuiden-wijk

Onderhoud door verhuurder

Onderhoud van de verhuurder is te verdelen in drie categorieën. 

1. Klachtenonderhoud
Dit is onderhoud n.a.v. klachten die door de huurders gemeld worden en door de verhuurder verholpen moeten worden.

2. Mutatie onderhoud
Dit is onderhoud aan de woning nadat een huurder vertrekt en de woning is leeggekomen. Uiteraard moet de vertrekkende huurder zorgen dat hij de woning in een goede staat achter laat. Voordat de nieuwe huurder zijn intrek neemt worden verschillende zaken nagekeken/gerepareerd.

3. Planmatig onderhoud
Dit is onderhoud wat periodiek uitgevoerd moet worden. Bekende voorbeelden hiervan zijn het buitenschilderwerk en het schoonmaken van de cv ketels.

Een ander voorbeeld van planmatig onderhoud is het uitvoeren van verbeteringen. Wanneer de douches van een complex woningen zodanig slecht zijn dat er teveel klachtenonderhoud aan uitgevoerd moet worden, dan wordt besloten deze douches in alle woningen (complexmatig) te vervangen. Vaak worden dan ook verbeteringen aangeboden. Verbeteringen wil zeggen dat er extra zaken worden aangebracht, die voorheen niet standaard aanwezig waren. U kunt hierbij denken aan extra wandtegels, leidingen in muren i.p.v. op de muren en extra luxe sanitair. Voor deze verbeteringen wordt meestal een huurverhoging gevraagd. U bent niet verplicht verbeteringen uit te laten voeren. Wenst u geen verbeteringen, dan zal alles standaard uitgevoerd worden.

Duurzaamheid

WBV Arnemuiden is bezig in kader van de verduurzaming, zonnepanelen aan te brengen op haar woningen.

Klik hier om te zien welke woningen, welk jaar, aan de beurt zijn.

onderhoud-Governance-WBV-Arnemuiden