Onze organisatie

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Onze organisatie

Het personeelsteam van onze organisatie WBV Arnemuiden bestaat uit 5 personen, waaronder een projectleider, 1 onderhoudsvakman, 2 administratieve medewerksters en een interieurverzorgster. Dit team draagt zorg voor de dagelijkse dienstverlening.

Ons bestuur
Het bestuur van WBV Arnemuiden stelt het beleid van de vereniging vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. L.A. van Mal
Secretaris: Dhr. J.E. de Kraker
Penningmeester: Dhr. F.F. M. Bogaert

Raad van commissarissen
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat in 2021 uit de volgende personen:

Mevr. T.F. de Feijter-Danker
Dhr. D.F. Monfils
Dhr. A.J. de Gier

Voor verdere informatie over het bestuur en de Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar artikelen 28 t/m 39 van onze statuten.

Klik hier voor organogram van WBV Arnemuiden.

algemene-huurvoorwaarden-onze-organisatie-WBV-Arnemuiden-bestuur
Onze-organisatie-bestuur-woningaanbod-Arnemuiden