Uitnodiging ALV 29 juni

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Uitnodiging ALV 29 juni

Binnenkort organiseren wij een Algemene Ledenvergadering voor u. Omdat u huurder bent van Woningbouwvereniging Arnemuiden leggen wij verantwoording af over het jaar 2022. Ook kijken we samen met u naar de toekomst van het huren in Arnemuiden en naar de nieuwbouwontwikkelingen. 

Als huurder heeft u invloed op de toekomstplannen. Uw mening doet ertoe! Daarom kijken wij ernaar uit om u te begroeten tijdens deze bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Datum: Donderdag 29 juni 2023 om 20:00 uur

Locatie: Verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

AGENDA

 1. Opening. 
 2. Mededelingen.
 3. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2022*.                                                                
 4. Verzoek tot het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
 5. Herstructurering van Vollenhovenstraat en de Burgemeester Langebeekestraat.
 6. Toekomst van het huren in Arnemuiden en samenwerking met de gemeente Middelburg*. Meer informatie over het proces prestatieafspraken kunt u inzien via onze website.  
 7. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 23-03-2023*.
 8. Rondvraag.

      *  Vergaderstukken liggen vanaf 22 juni ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek ontvangen of op onze website inzien.

      Verslag vorige vergadering is hier te downloaden!