Categorieën
Nieuws

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was voor de WBV Arnemuiden (Wbva) best een bijzonder jaar. Na ruim 30 jaar is coördinator Piet de Vos met pensioen gegaan en opgevolgd door Leonard de Rijke. Piet was jarenlang beeldbepalend voor de Wbva. Kende veel huurders van haver tot gort en had veel kennis van de corporatiesector. De belangstelling van huurders en stakeholders op zijn afscheidsreceptie was overweldigd.

Lees verder in het jaarverslag 2022

Categorieën
Nieuws

Brandpreventie: voorkom schade bij u thuis

Zelf bijdragen aan het voorkomen van brand in uw huis. Daarover leest u in de bijlage. U kunt de gevolgen van een brand beperken of zelfs de brand voorkomen. In dit document zetten wij een aantal veel voorkomende schadeoorzaken voor u op een rij met bijbehorende tips. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de risico’s en dat u denkt om uw eigen veiligheid.

Categorieën
Nieuws

Uitnodiging ALV 29 juni

Binnenkort organiseren wij een Algemene Ledenvergadering voor u. Omdat u huurder bent van Woningbouwvereniging Arnemuiden leggen wij verantwoording af over het jaar 2022. Ook kijken we samen met u naar de toekomst van het huren in Arnemuiden en naar de nieuwbouwontwikkelingen. 

Als huurder heeft u invloed op de toekomstplannen. Uw mening doet ertoe! Daarom kijken wij ernaar uit om u te begroeten tijdens deze bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Datum: Donderdag 29 juni 2023 om 20:00 uur

Locatie: Verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

AGENDA

 1. Opening. 
 2. Mededelingen.
 3. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2022*.                                                                
 4. Verzoek tot het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
 5. Herstructurering van Vollenhovenstraat en de Burgemeester Langebeekestraat.
 6. Toekomst van het huren in Arnemuiden en samenwerking met de gemeente Middelburg*. Meer informatie over het proces prestatieafspraken kunt u inzien via onze website.  
 7. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 23-03-2023*.
 8. Rondvraag.

      *  Vergaderstukken liggen vanaf 22 juni ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek ontvangen of op onze website inzien.

      Verslag vorige vergadering is hier te downloaden!

      Categorieën
      Nieuws

      WBA maakt prestatieafspraken met Gemeente Middelburg en huurdersbelangenvereniging.

      In deze Prestatieafspraken met de WBA Arnemuiden van 2023 tot en met 2026 zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Middelburg, de woningcorporatie Woningbouwvereniging Arnemuiden en de Huurdersbelangenvereniging de Hoogaars met elkaar hebben gemaakt. Het zijn afspraken voor de periode 2023 tot en met 31 december 2026.

      De gemeente, WBV Arnemuiden en de huurdersbelangenvereniging de Hoogaars (verder HBVH) werken met elkaar samen om de bewoners van Arnemuiden op de beste manier van dienst te kunnen zijn. De samenwerking wordt bevorderd door wederzijdse inspanning, vertrouwen, openheid en aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat partijen zich open durven op te stellen en bepaalde marges van onzekerheid aanvaarden. Iedere partij levert een bijdrage aan deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden, en partijen doen dat vanuit verschillende rollen en expertises.

      Woonvisie Middelburg 2023-2026
      Parallel aan het opstellen van deze prestatieafspraken werkt de gemeente, in afstemming met WBV Arnemuiden en HBVH, aan de woonvisie Middelburg 2023-2026. Deze prestatieafspraken sluiten aan bij de visie die de gemeente heeft ten aanzien van de thema’s van deze prestatieafspraken. De Woonvisie Middelburg past binnen de Woonvisie Walcheren die in overleg met de provincie wordt opgesteld en als kader geldt voor de lokale woonvisies van Middelburg, Veere en Vlissingen. Het ondernemingsplan van WBV Arnemuiden (2023-2026) vormt ook een onderlegger bij deze prestatieafspraken.

      Opzet van deze prestatieafspraken
      Deze Prestatieafspraken Middelburg 2023 tot en met 2026 zijn ingedeeld onder de volgende vijf thema’s:

      1. Beschikbaarheid
      2. Betaalbaarheid
      3. Duurzaamheid
      4. Sociaal-maatschappelijke opgaven en leefbaarheid
      5. Organisatie en samenwerking