Categorieën
Nieuws

Herstructurering van Vollenhovenstraat

Met dit bericht, hadden wij u graag meer duidelijkheid willen geven in verband met de voortgang van de herstructureringsplannen. Gezien de vele zaken welke nog volop in behandeling zijn kunnen wij u alleen meedelen dat er voorlopig niet wordt overgegaan tot sloop van het complex. De tijdelijke huurcontracten lopen tot 1 juli 2024.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Leonard de Rijke