WBA maakt prestatieafspraken met Gemeente Middelburg en huurdersbelangenvereniging.

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

WBA maakt prestatieafspraken met Gemeente Middelburg en huurdersbelangenvereniging.

In deze Prestatieafspraken met de WBA Arnemuiden van 2023 tot en met 2026 zijn de prestatieafspraken vastgelegd die de gemeente Middelburg, de woningcorporatie Woningbouwvereniging Arnemuiden en de Huurdersbelangenvereniging de Hoogaars met elkaar hebben gemaakt. Het zijn afspraken voor de periode 2023 tot en met 31 december 2026.

De gemeente, WBV Arnemuiden en de huurdersbelangenvereniging de Hoogaars (verder HBVH) werken met elkaar samen om de bewoners van Arnemuiden op de beste manier van dienst te kunnen zijn. De samenwerking wordt bevorderd door wederzijdse inspanning, vertrouwen, openheid en aanspreekbaarheid. Dat houdt ook in dat partijen zich open durven op te stellen en bepaalde marges van onzekerheid aanvaarden. Iedere partij levert een bijdrage aan deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden, en partijen doen dat vanuit verschillende rollen en expertises.

Woonvisie Middelburg 2023-2026
Parallel aan het opstellen van deze prestatieafspraken werkt de gemeente, in afstemming met WBV Arnemuiden en HBVH, aan de woonvisie Middelburg 2023-2026. Deze prestatieafspraken sluiten aan bij de visie die de gemeente heeft ten aanzien van de thema’s van deze prestatieafspraken. De Woonvisie Middelburg past binnen de Woonvisie Walcheren die in overleg met de provincie wordt opgesteld en als kader geldt voor de lokale woonvisies van Middelburg, Veere en Vlissingen. Het ondernemingsplan van WBV Arnemuiden (2023-2026) vormt ook een onderlegger bij deze prestatieafspraken.

Opzet van deze prestatieafspraken
Deze Prestatieafspraken Middelburg 2023 tot en met 2026 zijn ingedeeld onder de volgende vijf thema’s:

1. Beschikbaarheid
2. Betaalbaarheid
3. Duurzaamheid
4. Sociaal-maatschappelijke opgaven en leefbaarheid
5. Organisatie en samenwerking