Gecombineerde ledenvergadering huurdersoverleg

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Gecombineerde ledenvergadering huurdersoverleg

Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort organiseren wij een Algemene Ledenvergadering voor u. 

Samen kijken we naar de toekomst van het huren in Arnemuiden en naar de nieuwbouwontwikkelingen. 

Wij zien ernaar uit om u te begroeten tijdens deze bijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. 

Datum:             Donderdag 14 december 2023 om 20:00 uur

Locatie:            Verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

AGENDA

1.         Opening.

2.         Mededelingen.

3.         Vaststelling notulen vergadering 29 juni 2023.*                                                 

4.         Herstructurering van Vollenhovenstraat/Burg. Langebeekestraat.

5.         Begroting 2024.* 

6.         Rondvraag.

*  Vergaderstukken liggen vanaf 11 december ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek per mail ontvangen en hieronder downloaden.

Namens het bestuur graag tot ziens op donderdag 14 december,

J.E. de Kraker 

secretaris