Uitnodiging Algemene ledenvergadering 26 juni

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 26 juni

Woensdag 26 juni 2024 om 20.00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering. We nodigen u hiervoor van harte uit en heten u graag welkom in Verenigingsgebouw ‘de Arne’, Radermacherstraat 32 in Arnemuiden.

AGENDA

  1. Opening. 
  2. Mededelingen.
  3. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag 2023*.                                                                
  4. Verzoek tot het verlenen van décharge aan de Raad van Commissarissen.
  5. Herstructurering van Vollenhovenstraat en de Burgemeester Langebeekestraat.
  6. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 14-12-2023*.
  7. Rondvraag.

*  Vergaderstukken liggen vanaf 24 juni ter inzage op het kantoor. U kunt ze ook op verzoek ontvangen of op onze website inzien.

Aan het eind van de vergadering krijgt u van ons een leuke attentie.

Graag tot 26 juni!

Namens het bestuur,

J.E. de Kraker 

secretaris