Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

WBV Arnemuiden neemt de volgende maatregelen om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen:

We willen het persoonlijk contact met bewoners die klachten of een reparatieverzoek hebben zoveel mogelijk vermijden. Dit houdt in, dat wanneer u een reparatieverzoek  heeft, onze medewerkers vragen of u of uw huisgenoten klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Zo ja of bij twijfel, dan stellen we als voorwaarde dat bewoners voorafgaand aan het bezoek de ruimte waar gewerkt moet worden ventileren (ramen en deuren open) en dat zij zich niet in dezelfde ruimte bevinden als waar onze mensen aan het werk zijn. Ook bedrijven die voor ons onderhoud uit voeren (bv storing cv) kunnen deze maatregelen treffen. Houdt in alle gevallen voldoende afstand (min. 1,5 m.) tot de mensen die het onderhoud uitvoeren.

Opening kantoor.

Het kantoor is met ingang van 2 juni 2020 weer open tijdens de openingsuren van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U bent dus weer van harte welkom!  Wel verzoeken we de bezoekers de handen voor binnenkomst te desinfecteren en met niet meer dan 2 personen de hal te betreden.

We hopen op uw begrip voor deze maatregelen.