Het nieuwe visitatierapport is gereed.

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Het nieuwe visitatierapport is gereed.

In de Aedescode is opgenomen dat woningcorporaties zich eenmaal in de vier jaar laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarbij kan een organisatie intern van de uitkomsten leren.

WBV Arnemuiden heeft Ecorys opdracht gegeven zich in 2020 te visiteren. De visitatie heeft dit voorjaar plaatsgevonden en het visitatierrapport is gereed. We zijn trots op de resultaten verwoord in dit rapport en nodigen u uit om kennis te nemen van dit rapport.

Via de link hieronder kunt u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie inzien.

Visitatierapport 2015-2019

Bestuurlijke reactie op visitatierapport 2015-2019