Gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg 14-12-2022

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg 14-12-2022

Hierbij nodigden we u uit voor een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg op woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur in verenigingsgebouw “de Arne” aan de Radermacherstraat te Arnemuiden.

AGENDA

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Vaststelling notulen  vorige vergadering d.d. 30-06-2022.
  4. Herstructurering complex  Te Mortiere.                                                
  5. Begroting 2023*.
  6. Rondvraag.

*   ter inzage op het kantoor en de stukken zijn in te zien op de website onder “nieuws”.

Aan het eind van de vergadering ontvangt u een leuke attentie.

* Klik hier voor de begroting van 2023

*Klik hier voor het verslag van de vergadering van 30-06-2022