Ledenvergadering/huurdersoverleg 21-12-2021

Op zoek naar een woning in een veelzijdig dorp?

Ledenvergadering/huurdersoverleg 21-12-2021

Hierbij nodigen wij de leden en huurders van WBV Arnemuiden uit voor een gecombineerde ledenvergadering/huurdersoverleg op dinsdag 21 december 2021 om 19.30 uur. I.v.m. coronamaatregelen is de vergadering nu online via Teams.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag vorige vergadering dd. 11-12-2019. *
 4. Toelichting begroting 2022. *
 5. Toelichting jaarverslag 2020.
 6. Governance:

Wijzigingen in samenstelling van het bestuur

Wijzigingen in samenstelling van Raad van Commissarissen

Ondernemingsplan

 1. Aedes benchmark.
 2. Nieuwbouw Hazenburg Bezaanschuit.
 3. Herstructurering complex Te Mortiere aan de van Vollenhovenstraat/Langstraat.
 4. Rondvraag.
 5. De Hoogaars
 6. Sluiting.

Wanneer u de vergadering wilt bijwonen verzoeken wij u uw emailadres door te bellen of te mailen aan  j.verbraeken@wbvarnemuiden.nl. U ontvangt dan een dag van te voren een koppeling voor de  Teams vergadering.

Onder degenen die inloggen, worden 3 cadeaubonnen van € 10,- verloot.

* Klik hier voor de begroting 2022.

* Klik hier voor het verslag van de vergadering van 11-12-2019